Sikkerhed og miljømæssige forhold

 

Arbejdsmiljøet i INTERN skal medvirke til at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads.Arbejdsmiljøet i INTERN skal medvirke til at gøre virksomheden til en attraktiv arbejdsplads. Vi arbejder konstant på at fremme og udvikle de positive elementer i arbejdet som f.eks. arbejdsglæde, motivation, engagement, indflydelse, samt personlig og faglig udvikling.

 

INTERN lægger vægt på at forebygge utilsigtede hændelser under arbejdets udførelse. Arbejdspladsvurdering (APV) skal altid indgå som en naturlig del af den daglige planlægning, så ingen medarbejdere udsættes for unødvendige risici.

 

De fornødne ressourcer er afsat til uddannelse, information og nødvendige tekniske og personlige værnemidler. Gældende lovgivning skal som minimum overholdes af alle medarbejdere.

 

INTERN forventer, at alle medarbejdere yder en indsats for at få en sund og sikker arbejdsplads. 

 

INTERN modtog i 2008 Arbejdstilsynets ”GRØNNE SMILEY” for gennemført miljøpolitik og ved Arbejds-tilsynets tilsyn i maj 2012 blev den "GRØNNE SMILEY" forlænget.

 

 

Sikkerhedsarbejdet organiseres og styres af Sikkerheds-udvalget, hvis formand er firmaets administrerende direktør. Udvalget har følgende medlemmer:
 

  • Niels Henrik Rasmussen (formand)

  • Rasmus Andersen (næstformand)

  • Mikael Ring-Knudsen (repræsentant for funktionærer)

  • David Toft-Søbroe (repræsentant for timelønnede)

  • Jens Fredskov Riising, NIRAS Gruppen A/S, er tilknyttet sikkerheds-udvalget som sikkerheds- og miljøkonsulent.

     

 

Testimonials

Alm. Brand:

INTERN udfører hoved-parten af vores lokale-rokader og renoverings-opgaver. INTERN forstår vigtigheden i at begå sig i arbejdende kontor-miljøer og at overholde tidsplaner.

Birger Lodberg, ejendomschef, Alm. Brand