Om INTERN A/S

 

Ejerforhold, ledelsen og bestyrelse

 

INTERN A/S ejes af Niels Henrik Rasmussen ApS (75%) og Rasmus Fugl Andersen Holding ApS (25%).

 

Fra 1. januar 2021 udgør firmaets daglige ledelse adm. direktør Rasmus Fugl Andersen.

 

Bestyrelsen er sammensat af advokat Niels Wive Kjærgaard (formand), direktør Søren Tscherning, Niels Henrik Rasmussen og Rasmus Andersen.

 

Firmaet har siden 1995 haft kontorer og lagerlokaler på Skovlytoften 2, 2840 Holte.

 

Domicil

Firmaet har siden 1995 haft kontorer og lagerlokaler på Skovlytoften 2, 2840 Holte. 

 

Historie

INTERN blev stiftet som interessentselskab den 1. juni 1991.
INTERN beskæftiger i dag ca. 40 medarbejdere og udfører
primært hovedentrepriser i hovedstadsområdet for en bred vifte af professionelle kunder.


Organisatorisk tilknytning

INTERN er medlem af Dansk Byggeri og landsorganisationen Dansk Træ.

Rasmus Andersen sidder i Træsektionens områdeudvalg for Dansk Byggeri i Hovedstaden.

 

ST-klubben i INTERN

Tømrere og snedkere ansat i INTERN er obligatorisk medlem af ST-klubben i INTERN. Der henvises til klubbens formand Henrik Kindt, telefon 4073 9680.
Der er indgået lokalaftale vedrørende ansættelsesforhold mv. mellem ST-klubben og INTERN A/S.

 

Revisor

Selskabets revisor er Deloitte, Weidekampsgade 6, 0900  Købenahvn C, repræsenteret ved statsautoriseret revisor Keld Danielsen.

 

Advokat

Selskabets advokat er Kim Håkonsson, Mortang Advokater, Domhuset, Folehavevej 1, 2970 Hørsholm.

 

Bank 

Selskabets bankforbindelse er Danske Bank A/S, Erhvervscenter Sjælland Nord, Munkeengen 30, 1. sal, 3400  Hillerød

 

INTERNs sikkerhedsorganisation

Sikkerhedsarbejdet i INTERN er organiseret af det centrale sikkerhedsudvalg, hvis medlemmere er Niels Henrik Rasmussen (formand), Mikael Ring-Knudsen (funktionærer) og David Toft-Søbroe (snedkere/tømrere).
NIRAS Gruppen A/S ved Jens Fredskov Riising er tilknyttet firmaet som miljø- og sikkerhedskonsulent.

 

I 2008 blev firmaet tildelt Arbejdstilsynets I 2008 blev firmaet tildelt Arbejdstilsynets "GRØNNE SMILEY", som bevis på et godt arbejdsmiljø.

 

CVR 

Firmaets CVR nr. er 20284072.

 

Testimonials