Mission og vision

INTERN er hoved-/fag-/underentreprenør på alle former for indretnings-opgaver og kompletterings- entrepriser i erhvervs- og institutionsbyggeri, med primær vægt på snedker- og tømrerarbejder

Mission

INTERN er hovedentreprenør på alle former for indretnings-opgaver og kompletterings- entrepriser i erhvervs- og institutionsbyggeri, med snedker- og tømrerarbejder i egenproduktion.

INTERN er fag- og underentreprenør på indvendige snedker- og tømreropgaver.

 

Vi har fokus på 3 nøgleområder: kvalitet i produkterne, kvalitet i udførelsen og kvalitet i prisfastsættelsen.

 

Vision

At være førstevalgspartner på byggeopgaver i hovedstadsregionen inden for vort arbejdsområde med fokus på kvalitet, omkostningseffektivitet og miljømæssige forhold.

Testimonials