Testimonials

E. Pihl & Søn A.S.:

Vi har i mange år anvendt INTERN til udførelse af tømrer- og snedkerentrepriser. INTERN formår at skabe et godt samarbejds-klima og har styr på planlægning og kvalitet og lever på alle måder op til vore krav til et godt arbejdsmiljø.

Bo Svendsen, projektdirektør, E. Pihl & Søn A.S.

3XN A/S:

I byggeprocessen på Bella Sky har den konstruktive dialog med INTERN's medarbejdere sikret, at de arkitektoniske valgte løsninger kunne bygges i praksis. Og det faglige resultat lever på alle måder op til vores  ønsker om at skabe et unikt varetegn for København.

Jesper Brink Malmkjær, arkitekt, 3XN A/S

Alm. Brand:

INTERN udfører hoved-parten af vores lokale-rokader og renoverings-opgaver. INTERN forstår vigtigheden i at begå sig i arbejdende kontor-miljøer og at overholde tidsplaner.

Birger Lodberg, ejendomschef, Alm. Brand

Rudersdal kommune:

Vores bygge- og renoveringsopgaver er ofte relativt komplekse. Her vinder INTERN på en høj flexibilitet og gen-nemført service. INTERN har den rette forståelse for bygherrens behov og forstår at leve op til dennes forventninger.

Vibeke Vagn Larsen, arkitekt m.a.a., Rudersdal Kommune

Danica Pension:

Når en totalentreprise overdrages til INTERN, er vi sikre på, at lejemålet bliver afleveret til vor lejer til tiden, i den rette kvalitet og incl. den afsluttende rengøring. Det er en tryghed, vi sætter pris på!

Torben Suhr, ejendomschef, Danica Pension

LEO Pharma A/S:

Vi bruger INTERN til rigtigt mange fag- og storentrepriseopgaver. INTERNs projektledelse er en vigtig sparrings-partner ved udformning af kontorindretninger, og når tekniske problemer skal løses.

Keld Carlsen, Head of Section, Technical Services, Building Mainteance, LEO Pharma A/S

Grontmij | Carl Bro A/S:

INTERN har den nødvendige kapacitet og vilje til at sikre, at tidsplaner overholdes - uden at det på nogen måde går ud over kvaliteten af det udførte arbejde.
Bo Schoppe, projktleder, Grontmij | Carl Bro A/S

Aicon A/S:

INTERN lever op til vore krav til konkurrence-dygtige priser, godt håndværk og evnen til at indgå i et tæt sam-arbejde med vores andre underentre-prenører.

Kenneth Eriksen, projektleder, Aicon A/S