Hovedkompetencer

INTERN har gennem mange år udviklet et tæt samarbejde med en gruppe af håndværkerfirmaer, som sammen med INTERNs egne håndværkere og projektledere sikrer en smidig gennemførelse af hovedentrepriser. Respekten for de enkelte fags arbejder sikrer, at det samlede produkt fremstår med den ønskede kvalitet. Det gentagne samarbejde giver parterne et godt kendskab til hinanden, og dette sikrer en optimal tidsmæssig udnyttelse af byggeperioden.

 

INTERNs bevidste valg af indendørsentrepriser (aptering) som hovedkompetence har gennem specialisering og uddannelse sikret en særdeles stor erfaring hos projektlederne og hos de udførende håndværkere. Denne viden medfører, at firmaets kunder ud over en kompetent udførelse af entrepriserne også får mulighed for rådgivning ved valg af såvel materialer som udførelsesmetoder.

 

INTERN har kompetencer og kapacitet til at sikre, at der til alle typer og størrelser af opgaver findes en kombination af projektledelse og håndværkere, som vil stå for en gennemførelse som teknisk og tidsmæssigt lever op til kundens krav og behov. 

 

Testimonials