INTERN udfører hoved-, fag- og underentrepriser på alle former for indretningsopgaver

 

- og kompletteringsentrepriser i erhvervs- og institutionsbyggeri. Vi har fokus på 3 nøgleområder: Kvalitet i produkterne, kvalitet i udførelsen og kvalitet i prisfastlæggelsen.

Operaen - Det Kongelige Teaters operahus på Holmen

Entrepriseformer

 

INTERN udfører hoved-entrepriser med tømrer-arbejder i egenproduktion og udfører murer-, gulv-, maler-, VVS-, ventilations- og el-arbejder i samarbejde med INTERNs netværk af underentreprenører, som har samme værdier og holdninger som INTERN.

 

Læs mere >

 

Kompetencer

Kompetencer

 

INTERNs bevidste valg af indendørsentrepriser (aptering) som hoved-kompetence har gennem specialisering og ud-dannelse sikret en særdeles stor erfaring hos såvel projektledere som udførende håndværkere.

 

Læs mere >

 

Bella Hotel

Vision

 

At være førstevalgspartner på byggeopgaver i hoved-stadsregionen inden for vort arbejdsområde med fokus på kvalitet, omkost-ningseffektivitet og miljø-mæssige forhold. 

 

Læs mere >

 

Testimonials

Alm. Brand:

INTERN udfører hoved-parten af vores lokale-rokader og renoverings-opgaver. INTERN forstår vigtigheden i at begå sig i arbejdende kontor-miljøer og at overholde tidsplaner.

Birger Lodberg, ejendomschef, Alm. Brand