Entrepriseformer

INTERN arbejder med underentrepriser, fagentrepriser, hovedentrepriser og serviceopgaver

INTERN arbejder med følgende entrepriseformer:

 

Underentrepriser 

Underentrepriser inden for tømrer/snedker arbejde som udføres af INTERNs egne ansatte håndværkere og fagtilsyn. Opgaver udføres typisk for større entreprenørselskaber.

 

Fagentrepriser 

Fagentrepriser inden for tømrer/snedker arbejde som udføres af INTERNs egne ansatte håndværkere og fagtilsyn. Opgaver udføres hovedsagligt for offentlige bygherrer samt ejendomsbesiddere.

Hovedentrepriser 

Hovedentrepriser som dels udføres af INTERNs egne håndværkere og dels af INTERNs eget netværk af murer-, gulv-, maler-, VVS-, ventilations- og elfirmaer. INTERNs projektledere har ansvar for den tidsmæssige og økonomiske gennemførelse af entrepriserne. Opgaver udføres typisk for ejendomsadministratorer og -besiddere.

 

Serviceopgaver 

Serviceopgaver som udføres af INTERNs egne servicetømrere, som har den direkte kontakt med kunden.

 

Testimonials

Rudersdal kommune:

Vores bygge- og renoveringsopgaver er ofte relativt komplekse. Her vinder INTERN på en høj flexibilitet og gen-nemført service. INTERN har den rette forståelse for bygherrens behov og forstår at leve op til dennes forventninger.

Vibeke Vagn Larsen, arkitekt m.a.a., Rudersdal Kommune

Danica Pension:

Når en totalentreprise overdrages til INTERN, er vi sikre på, at lejemålet bliver afleveret til vor lejer til tiden, i den rette kvalitet og incl. den afsluttende rengøring. Det er en tryghed, vi sætter pris på!

Torben Suhr, ejendomschef, Danica Pension